Studieplan

Studieplanen for studiet: Tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping ble godkjent som en 30 studiepoeng videreutdanning i 2015. Litteraturomfang og nivå er utformet i henhold til krav til fordypningsmoduler i mastergrader innen helsevitenskap i Norge.