Informasjon

Igangsetting av utdanningen i Kroppskunnskaping er foreløpig på vent, men vi satser på at studiet kommer i gang som et nettbasert studietilbud.