Utdanning

Studiemodulen: Helsefremmede teorier og verktøy: Tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping er godkjent som videreutdanning (30 studiepoeng ).

Utdanningen har et faglig nivå som tilsvarer krav til fordypningsmoduler i helsefaglige masterprogram.

 Målgruppe for utdanningen

• Tverrfaglig helsepersonell og helsepedagoger som har bachelorutdanning og har yrkespraksis.

• Personell i bedriftshelsetjeneste og HMS ansvarlige i bedrifter med helsefaglig eller  helsepedagogisk bakgrunn.

• Studenter som er i gang med mastergrad og ønsker fordypning.

Kompetansemål:

Hovedmålet med studiet er å øke helsepersonellets kompetanse i å styrke helsefremmende prosesser i møte med brukere og deres nærmeste i praksis.

Delmålene er:

• Økt kompetanse til å arbeide med fokus på anvendelse av brukernes helsefremmende ressurser.

• Økt kompetanse i å arbeide i tråd med empowerment – tankegang i praksis.

• Økt kompetanse i å støtte, utfordre og bekrefte personen i hans/hennes arbeid med å fremme egen helse og deltagelse.

• Kompetanse i å gjennomføre helsefremmende arbeid blant mennesker som er rammet av langvarige helseplager eller utsatt for dette.

 Studenterfaringer:

Ergoterapeutene Anita Fjellheim og Line Fossumstuen.

"Det viktigste med Kroppskunnskaping er den særskilte forståelsen man får for pasientenes helsefremmende prosesser. Kroppskunnskaping har gjort oss mer bevisst på å se hvor den enkelte pasient står i sin indre rehabiliteringsprosess. Konkrete verktøy knyttet til programmet gjør oss bedre rustet til å bistå pasienten i sitt arbeid mot å mestre sin endrede livssituasjon."

Sykepleierne May Helen Skaftason og Janne Hernes Brateng: 

”Utdannelsen har gitt oss økt kunnskap og et nødvendig verktøy for å kunne åpne muligheter og  styrke mennesker som sliter med langvarige helseplager  til å leve med utfordringene og finne veien videre.”

Fysioterapeut Ellen Sørensen:

 "Dette er et studium som gir kunnskap som kan integreres i fysioterapeutens egenutvikling.

Det gir forståelse og nærvær i forholdet til pasienten og åpner for en målrettet kommunikasjon.

Tilnærmingen går bl.a ut på å oppdage sammenhenger i livet, være løsningsorientert og påvirke endringsprosesser med tilpassede spørsmål. Studiet har gitt meg en helhetlig forståelse av pasienter som lever med langvarig sykdom."