Informasjon

Gjøvik kommune, avdeling for fysio-og ergoterapi har innførte det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping. Hensikten er å styrke mestring og helse hos personer som lever med helseplager.

Kontaktperson: Fysioterapeut Marianne Martinsen.Mail: marianne.martinsen@gjovik.kommune.no Telefon: 95986306

Helsetilbudet Kroppskunnskaping ble utviklet i samarbeid med pasienter og helsepersonell ved Sykehuset Innlandet HF, Rehabiliteringsavdelingen, Gjøvik, og senere gjennomført som samhandlingstiltak i samarbeid med kommunehelsetjenesten i Gjøvikregionen.