Brukere

Kanskje du sliter med helseplager som gjør det vanskelig for deg å fungere godt i hverdagen på jobb eller hjemme?

eller kanskje du har vært på mestringskurs og lært om sykdommen og den medisinske behandlingen, men ikke helt vet hvordan du kan fremme helse selv om du lever med helseplager.

Kanskje du sliter med å håndtere omgivelsenes reaksjoner på dine helseplager i møte med familien, blant venner eller på arbeidsplassen?

Det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping innebærer at du får møte andre som lever med helseplager og helsepersonell som har tid og opplæring i helsefremmende arbeid.

Helsetilbudet innebærer oppfølging over 3,5 mnd og du kan gjennomføre individuelt eller i gruppe.

Her er noe av det brukere sier som har gjennomført helsetilbudet Kroppskunnskaping:

”Jeg hadde ikke vært så raskt i gang igjen på arbeid uten dette helsetilbudet” (Kvinne 46 år etter gjennomføring av helsetilbudet i 2013)

Brukererfaring 

Brukererfaring fra gjennomføring i kommunehelsetjenesten. 

Brukererfaring (power-point åpnes i eget vindu øverst til høyre på skjermen)

Du kan lese mer i boken:

DU ER EKSPERTEN PÅ DIN KROPP OG DIN HELSE

Forlaget DIN HELSE.

ISBN 9788269060003

 

Hvis du har flere spørsmål om helsetilbudet Kroppskunnskaping: Ta kontakt på post@kroppskunnskaping.no