Helsetilbud

Helsetilbud

Forskningen som er gjennomført i samarbeid med klienter og helsepersonell i praksis, har bidratt til utvikling av et nytt pedagogisk helsetilbud. Prosessmodellen for Kroppskunnskaping (2003,2008, 2013) er ramme for tilbudet. Programmet innebærer at personer som er rammet av langvarige helseplager, inviteres til 7 møter med helsepersonell, individuelt eller i grupper over 4 mnd.

Fokus: Bli kjent med dine helsefemmende ressurser og hvordan de kan styrkes i eget liv!

Last ned mer informasjon om helsetilbudet KK

Helsetilbudet Kroppskunnskaping gjennomføres nå i kommunehelsetjenesten. Tilbudet er i tråd med samhandlingsreformens intensjoner. Brukerne og helsepersonell gir positive tilbakemeldinger og anbefaler videreføring. Les omtale.

Forskningsresultatene viser at helsetilbudet egner seg både for menn og kvinner i ulik alder, og uavhengig av diagnose/plager. Se publikasjoner.

Kommunehelsetjenesten, Bedriftshelsetjeneste, Lærings- og mestringssenter, rehabiliteringsavdelinger og andre praksisfelt, får tilgang til veilederen og materiellet gjennom en standardisert samarbeidsavtale med Helseforskning og Dialog (H&D). Avtalen sikrer at helsepersonell som gjennomfører Kroppskunnskaping  a) har nødvendig kompetanse og at b) tilbudet gjennomføres i tråd med forskningen som ligger til grunn for konseptet. Kontakt for avtale om kompetanseprogram med H&D: post@kroppskunnskaping.no

Varemerkerettigheter er knyttet til begrepet Kroppskunnskaping og Bodyknowledging samt figurmerket med logoen. Bakgrunnen for dette er å sikre at brukernes rettigheter til å delta i utformingen av helsetilbudet ivaretas, og sørge for en nær sammenheng mellom forskning, klinisk praksis og utdanning i videreutvikling og anvendelse av konsept Kroppskunnskaping.