Prosjekter

Fokus i forskningsarbeidet i perioden 2011- 2018 er implementering av konsept Kroppskunnskaping i kommunehelsetjenesten i Innlandet. 

I 2011 ble det gjennomført et samhandlingsprosjekt mellom kommunehelsetjenesten i Ringsaker og Nordre Land kommune og Spesialisthelsetjenesten ved Rehabiliteringsavdelingen, Gjøvik og Helseforskning og Dialog. Prosjektet var finansert av Helse Sør-Øst.

Prosjektet ble videreført i form av mestringskurs i Nordre Land kommune i de påfølgende årene. Helsedirektoratet gav tilskudd til gjennomføringen i 2013/2014.

Våren 2015 starter implementeringen av konsept Kroppskunnskaping  i Gjøvik kommune ved avdeling for fysio-og ergoterapi, Helse og Omsorg.

Omtale av gjennomført prosjekt i Ringsaker og Nordre Land kommune i 2011. 

Oversikt over tidligere gjennomførte prosjekter