Informasjon

Engelsk bok om konsept Kroppskunnskaping er under utarbeidelse.

Helsedirektoratet finansierte gjennomføringen av konsept Kroppskunnskaping i Nordre Land i 2014.

Gjøvik kommune, avdeling for fysio-og ergoterapi, starter mestringskurs med konsept Kroppskunnskaping i vårsemesteret 2015.

Oppsummering av utviklingen av konseptet i  2011201220132014, 2015 og 2016