Foredrag

Internasjonale presentasjoner

Patients and professionals co-producing health: Reporting on the development, components and active ingredients of The Bodyknowledging Programme. 23rd International Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services, June 2015, Oslo, Norway.

USA:

Bodyknowledging – a new concept, theory and programme to promote health in people at risk or diagnosed with chronic illness. Department of Nursing and Public Health, Adelphi University, New York, October 2014.

Bodyknowledging – A new Theory and Intervention for Health Promotion. April 2013. University of Berkeley, School of Public Health.

 Sweden:

The concept of Bodyknowledging as a basis for patient empowerment in health care. May 2013. The 21st International Conference on Health Promotion Hospitals and Health Services. Body and Mind. Gothenburg. Sweden.

Austria and Germany:

The Theory and Model of Bodyknowledging as a tool for Health Promotion in Long-term Illness: Development, Content and Possibilities for application in health care. October 2012.

University of Vienna, Faculty of Social Sciences, Department of Nursing Science.

University of Witten/Herdecke, Faculty of Health, Department of Nursing Science.

Charitè- University Medicine Berlin, Institute of Nursing Pedagogy and Nursing Science.

University of Applied Sciences in Frankfurt am Main.

Denmark:

Kropslig læring som didaktisk tilgang til patientuddannelse. November 2012. Netværksmøde for patientundervisere. Helseregion Hovedstaden. København.

Austria

A new model for health promotion – bridging theory and practice through a research- based program. The 13th Research Conference of the Workgroup of European Nurse Researchers (WENR) Chronic Illness Management. 2nd to 5th September 2008. Vienna, Austria.

Nordic Conferences held in Norway:

Using a Grounded Theory as a basis for innovations in practice - Advantages and challenges. The 5th Nordic Interdisiplinary Conference on Qualitative Methods in the Service of Health. Stavanger 19-20 mai. 2008.

Patient`s Coping and Recovery in Chronic Illness. The 3rd Nordic Congress of Endometriosis. Trondheim. May 2009.

Nasjonale foredrag (et utvalg fra de siste 6 år)

Nytt verktøy for samhandling og helsefremmende arbeid med brukeren i fokus: Kroppskunnskaping. Fagdag i regi av Folkeuniversitetet. Hamar og Bodø, 2013.

Kroppskunnskaping – konsept for helsefremmende arbeid og rehabilitering med brukerne i fokus. Sykepleieforum for revmatikersykepleiere. Gardermoen 15. mars 2012. 

Kroppskunnskaping og recovery.  Mastergrad i psykisk helsearbeid, Høgskolen i Oslo og Akershus 16. februar 2012.

Kroppskunnskaping - prosessmodell og verktøy for helsefremmende arbeid i rehabilitering. Mastergrad i helsetjenester for eldre. Diakonhjemmet høgskole 12 Jan. 2012.

Å få og leve med alvorlig sykdom. Fagdag ved Høgskolen i Molde, 24. Oktober 2011.

Kroppskunnskaping – prosessmodell og verktøy for helsefremmende arbeid i rehabilitering. Høgskolen i Buskerud, Drammen, 20. oktober 2011.

Kroppskunnskaping – verktøy for samhandling og styrking av brukeres helsefremmende prosess. Dagsseminar. Samhandlingsreformen i Gjøvikregionen. Gjøvik 14. oktober 2011.

Det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping Utvikling, innhold og kompetanse. Ringsaker kommune 9. mai 2011, og Nordre land kommune 19. mai 2011.

Mestring med fokus på brukerens ressurser – empiri og teori fra en norsk kontekst. Symposium om mestring ved skandinavisk rehabiliteringskonferanse: Mellom livsverden og funksjon. Høgskolen i Oslo, nov. 2010.

Ressursfokusert kartlegging i møte med brukere av helsetjenester. Fagdag i Ringsaker kommune. November 2010.

Prosessmodellen for Kroppskunnskaping – nytt verktøy for å styrke mestring og helse gjennom brukermedvirkning. Fagdag i Nordre Land kommune. Oktober 2010.

Prosessmodellen for Kroppskunnskaping – nytt verktøy for ressursfokusert kartlegging og  brukermedvirkning. Fagdag ved Høgskolen i Elverum. Oktober 2010.

Kroppskunnskaping – prosessmodell og verktøy for helsefremmende arbeid i rehabilitering. Høgskolen i Buskerud Februar 2010.

Kroppskunnskaping: et innblikk i et nytt konsept for å styrke brukermedvirkning, mestring og helse. Vinterseminar 2009: Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring. Oslo.

Helse som prosess ved langvarig sykdom: Kroppskunnskaping – forskningsbasert teori, modell og program med basis i pasienterfaring. Fagdag ved Universitetssykehuset i Stavanger okt. 2008.

Brukermedvirkning i helsevesenet – fra visjon til virkelighet – hvilken kunnskap er gyldig i klinisk praksis? Tverrfaglig konferanse. Diakonissehjemmets høgskole i Bergen, oktober 2008.

Utvikling og evaluering av et forskningsbasert lærings-og mestringsprogram for å styrke helsefremmende prosesser ved langvarig sykdom. Nasjonal konferanse for pasientopplæring. Oslo. September 2008.