Hva er kroppskunnskaping

Kroppskunnskaping er et nytt ord, og en teori og modell som beskriver hvordan kunnskap om egen kropp og helse utvikles i en aktiv prosess over tid. Begrepet defineres slik: ”Kroppskunnskaping er en grunnleggende prosess for utvikling av personlig kunnskap om egen kropp, mestring, helse og velvære (Heggdal,2008:34)”

Kroppskunnskaping er også et nytt tiltak for helsefremming, brukermedvirkning og samhandling. Verktøyet er en del av et helheltig helsekonsept som er utviklet gjennom praksisnær forskning og består av:

  1. Det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping
  2. Utdanningsmodul for helsepersonell (30 studiepoeng).
  3. Teorien og prosessmodellen Kroppskunnskaping.

Hensikten med Kroppskunnskaping er å fremme helse, forebygge sykdom og forverring og styrke brukernes ressurser og krefter til å leve gode liv selv om de kan ha langvarige helseplager. 

Kroppskunnskaping som helsetilbud anvendes av menn og kvinner i ulike aldersgrupper, og som helsefremmende verktøy i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Å arbeide med Kroppskunnskaping er nyttig for å forebygge sykefravær og for lettere å komme tilbake i arbeid. Personer som er rammet av langvarige helseplager opplever at Kroppskunnskaping er nyttig for å håndtere helseplager, forebygge tilbakefall, styrke evnen til å delta sosialt og forske på muligheter for å være i aktivitet og arbeid.