Bakgrunn

Dr.polit Kristin Heggdal har utviklet konsept Kroppskunnskaping i samarbeid med pasienter og helsepersonell.

 Kristin Heggdal

Kristin Heggdal har doktorgrad i sykepleievitenskap fra Universitetet i Bergen (2003). Hun forsker på hvordan mennesker som lever med langvarig sykdom håndterer sine plager og styrker sin helse. Helsepersonellets mulighet til å styrke pasienters helsefremmende prosesser er også et viktig fokus. Resultatet av forskningsarbeidet er utvikling av teorien og modellen Kroppskunnskaping, og utvikling av et pedagogisk helsetilbud med modellen som ramme. 
Heggdal har lang erfaring med undervisning og veiledning i sykepleie og helsefag på bachelor, master og Ph.D. nivå.  Hun er nå professor og forskningsleder ved Lovisenberg diakonale høgskole.