ET NYTT HELSEKONSEPT

Helsefremmende tiltak for å styrke brukeren i å være sjef for egen helse. 

Du er eksperten på din kropp og din helse

Ny bok om Kroppskunnskaping er nå ute for salg og kan bestilles direkte

Forskning

Forskningen om Kroppskunnskaping har pågått siden 2000 og belyser menneskers helsefremmende ressurser ved kronisk sykdom og hvordan disse kan styrkes...

Utdanning

Videreutdanningen i Kroppskunnskaping gir kompetanse og verktøy til å arbeide med helsefremming i møte med personer som lever med helseplager.

Helsetilbud

Forskningen har bidratt til utvikling av et nytt pedagogisk helsetilbud som har vist seg å være nyttig for ulike pasientgrupper...