Informasjon

 

Engelsk bok om konsept Kroppskunnskaping er under utarbeidelse.

Helsedirektoratet finansierte gjennomføringen av konsept Kroppskunnskaping i Nordre Land i 2014.

Gjøvik kommune, avdeling for fysio-og ergoterapi, starter mestringskurs med konsept Kroppskunnskaping i vårsemesteret 2015.

Oppsummering av utviklingen av konseptet i 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017.